fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

XXVIII KVIETIMAS – LEADER-19.2-7.2

XXVIII KVIETIMAS – LEADER-19.2-7.2

PAPRASTO KVIETIMO TEIKTI VIETOS PROJEKTUS NR. XXVIII DOKUMENTACIJA

Kvietimas teikti paraiškas galiojo iki 2023-02-10.

Vietos plėtros strategijos (toliau – VPS) priemonės „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą (reglamentuoja KPP)“, Nr. LEADER-19.2-7.2 vietos projektai

FINANSINIŲ SĄLYGŲ APRAŠAS

1 priedas Vietos projekto paraiškos forma.

2 priedas Jungtinės veiklos sutarties forma.

3 priedas „Vienos įmonės deklaracija“.

4 priedas „Smulkiojo ir vidutinio verslo deklaracija“.