fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

XXVII KVIETIMO VERTINIMAS

XXVII KVIETIMO VERTINIMAS

2022 m. lapkričio 21 d., pasibaigus XXVII kvietimo paraiškų surinkimo laikui, vietos projektų paraiškų nebuvo gauta.