fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

IX KVIETIMAS – SAVA 6-2

IX KVIETIMAS – SAVA 6-2

Kvietimas galiojo nuo 2019-03-15 iki 2019-05-09.

Paprastas kvietimas teikti vietos projektus Nr. 9 pagal vietos plėtros strategijos priemonės „Žemės ūkio produkcijos perdirbimas, paslaugų ir vietos produktų kūrimas“  Nr. LEADER -19.2-SAVA-6  veiklos sritį „Paslaugų ir vietos produktų kūrimas“ Nr.  LEADER-19.2-SAVA-6-2.

  • Paprastas kvietimas teikti vietos projektus Nr. 9 (kvietimas)

Finansinių sąlygų aprašas;

1 priedas  Vietos projekto paraiškos forma;

2 priedas Verslo plano forma;

3 priedas Vienos įmonės deklaracija;

4 priedas Smulkiojo ir vidutinio verslo deklaracija.

Bendra kvietimo teikti vietos projektus suma yra 86 178,00  Eur iš EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.