fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

VIEŠIEJI PIRKIMAI

VIEŠIEJI PIRKIMAI

Atkreipiame vietos projektų vykdytojų dėmesį, kad prieš pradedant įgyvendinti vietos projektus įsigilintumėte į viešųjų pirkimų reikalavimus perkančiosioms/neperkančiosioms organizacijoms.

Siūlome tai padaryti, pasinaudojus susisteminta Nacionalinės mokėjimo agentūros informacija.

METODINĖ INFORMACIJA:

Viešųjų pirkimų tarnybos parengta mokymų medžiaga perkančiosioms organizacijoms
Viešųjų pirkimų tarnybos seminarų medžiaga
Viešųjų pirkimų tarnybos parengti mokomieji filmukai
Viešųjų pirkimų tvarkos pakeitimų nuo 2017-07-01 trumpa santrauka