fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

XVIII KVIETIMAS – SAVA 9

XVIII KVIETIMAS – SAVA 9

Kvietimas galioja nuo 2020-12-28 iki 2021-02-26.

Paprastas kvietimas teikti vietos projektus Nr. 18 pagal vietos plėtros strategijos priemonės „Bendradarbiavimo rėmimas skatinant trumpos maisto tiekimo grandinės produktų gamybą ir rinkodarą“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-9 

 

Finansavimo sąlygų aprašas (FSA);

 

1 priedas Vietos projekto paraiškos forma;

2 priedas Verslo plano forma;

3 priedas Jungtinės veiklos sutarties forma;

4 priedas Vienos įmonės deklaracija;

5 priedas Smulkiojo ir vidutinio verslo deklaracija.

 

 

 

Bendra kvietimo teikti vietos projektus suma yra 101 499,00 Eur iš EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.