fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

XXVI KVIETIMAS – BIVP-AKVA-SAVA 4

XXVI KVIETIMAS – BIVP-AKVA-SAVA 4

Kvietimas galioja nuo 2022-10-12 iki 2022-11-15.

Paprastas kvietimas teikti vietos projektus Nr. 26 pagal vietos plėtros strategijos priemonę „Žuvininkystės regiono NVO ekonominio gyvybingumo skatinimas“ Nr. BIVP-AKVA-SAVA-4

  • Paprastas kvietimas teikti vietos projektus Nr. 26 (kvietimas);

Finansavimo sąlygų aprašas (aktuali redakcija nuo 2023-06-12).

Finansavimo sąlygų aprašas (FSA);

1 priedas Vietos projekto paraiškos forma;

2 priedas Verslo plano forma;

3 priedas Jungtinės veiklos sutarties forma;

 

 

Bendra kvietimo teikti vietos projektus suma yra 75 540,00 Eur iš EJRŽF ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.