fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

LEADER metodo mokymai VVG tarybos nariams

LEADER metodo mokymai VVG tarybos nariams

2023 m. lapkričio 21 d. VVG tarybos nariams vyks mokymai „LEADER metodo taikymas kaimo plėtros procese“

Kviečiame į mokymus „Finansavimo galimybės verslui“

2023 m. lapkričio 22 d. Zarasų rajono savivaldybės administracijos Mažojoje salėje (Sėlių a. 22, Zarasai, 2 aukštas) vyks mokymai, skirti Zarasų rajone veikiantiems verslo subjektams bei asmenims, norintiems pradėti vystyti verslą Zarasų rajone.

NVO atstovai kviečiami dalyvauti ilgalaikėje gebėjimų stiprinimo programoje

Atviros Lietuvos fondas skelbia antrąjį atrankos etapą į programą „Verta“!

MOKYMAI BENDRUOMENIŲ LYDERIAMS

Birželio 7-9 d. VšĮ „Nacionalinis socialinės integracijos institutas“ kartu su Socialinės apsaugos ir darbo ministerija organizuoja mokymus bendruomenėms. Mokymų tikslas – išmokti parduoti savo kuriamas paslaugas, kurios spręstų senėjančios visuomenės problemas.

Vyks Mokymai „Kaimo plėtros politika ir LEADER/BIVP metodo įgyvendinimas”

Š. m. vasario 20 d. nuotoliniu būdu MC Teams platformoje vyks mokymai „Kaimo plėtros politika ir LEADER/BIVP metodo įgyvendinimas“. 

Kviečiame į mokymus „Antreprenerystė – kas tai?”

Vasario 7 d. kviečiame VVG narius, Tarybos narius ir visus, besidominčius socialiniu ar bendruomeniniu verslu, dalyvauti nuotoliniuose mokymuose apie antreprenerystę.

Vyks mokymai „Maisto švaistymo problemos sprendimai”

Š. m. sausio 24 d. nuotoliniu būdu būdu MC Teams platformoje vyks mokymai "Maisto švaistymo problemos sprendimai". 

VYKS MOKYMAI SOCIALINĖ INFRASTRUKTŪRA IR SUMANŪS SOCIALINIŲ PROBLEMŲ SPRENDIMAI

Lapkričio 21 d. vyks mokymai "Socialinė infrastruktūra ir sumanūs socialinių problemų sprendimai"

Spalio 26 d. vyks mokymai „Sąveikos Lauku – Sumanumo Link”

gyvendinant teritorinio bendradarbiavimo projektą „Sąveikos lauku - sumanumo link“  NR. 44TT-KA-21-2-06246-PR001, 2022 m. spalio 26 d. (4 ak. val. + 4 ak. val.)  nuo 8.30 - 11.45 val.  (pertrauka 10.30 -10.45 val.) ir nuo 12.30 - 15.45 val.  (pertrauka 13.30 -13.45 val.)  organizuojami nuotoliniai  mokymai „Sumanios vietos bendruomenės, partnerystė ir tinklaveika“, kurio bendra trukme 8 ak. val.  Dalyvių skaičius – 32.  Lektorės:  prof. Vilma Atkočiūnienė, dr. Aistė Čapienė, dr. Gintarė Vaznonienė. 

Kviečiame į mokymus “Sąveikos lauku – sumanumo link“ (Nr. 44TT-KK-21-2-06246-PR00)

Kviečiame į mokymus "Kaimo vietovių ekonomikos įvairinimas, kaimo turizmas ir trumposios maisto tiekimo grandinės".

KVIEČIAME Į MOKYMUS „SUMANIŲ KAIMŲ PAVYZDŽIAI UŽSIENYJE IR LIETUVOJE”

Rugsėjo 19 ir 26 dienomis vyks mokymai "Sumanių kaimų pavyzdžiai užsienyje ir Lietuvoje". Mokymai vyks įgyvendinant teritorinio bendradarbiavimo projektą „Sąveikos lauku - sumanumo link“.

KVIEČIAME Į MOKYMUS APIE SUMANIUS KAIMUS

  • 2022-08-22 00:00

Zarasų - Visagino regiono vietos veiklos grupė su partneriais - Alytaus rajono ir Ukmergės rajono VVG įgyvendina teritorinio bendradarbiavimo projektą "Sąveikos lauku - sumanumo link". Rugpjūčio 22 ir 29 dienomis vyks mokymai susiję su nauja 2023-2027 m. VVG rengiama strategija ir Sumaniais kaimais, todėl kviečiame aktyviai dalyvauti.