fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

XXIX KVIETIMO VERTINIMAS

XXIX KVIETIMO VERTINIMAS

2023 m. kovo 9 d., pasibaigus XXIX-ojo kvietimo paraiškų surinkimo laikui, buvo gauta viena vietos projektų paraiška.

Teikiame susipažinimui vietos projekto paraiškų registracijos žurnalą.