fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

XXIV KVIETIMAS – SAVA 5

XXIV KVIETIMAS – SAVA 5

Paprastas kvietimas teikti vietos projektus Nr. 24 pagal vietos plėtros strategijos priemonę „Bendradarbiavimas ir gebėjimų ugdymas, kultūrinės ir jaunimo veiklos skatinimas“, Nr.  LEADER-19.2-SAVA-5.

Kvietimas galios nuo 2022 m. kovo 1 d. iki 2022 m. balandžio 4 d.

  • Paprastas kvietimas teikti vietos projektus Nr. 24 (kvietimas)

Finansavimo sąlygų aprašas (FSA);

1 priedas Vietos projekto paraiškos forma;

2 priedas Jungtinės veiklos sutarties forma.

 

 

Bendra kvietimo teikti vietos projektus suma yra 18 318,00  Eur iš EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.

Didžiausia galima parama vienam projektui įgyvendinti – 9 159,00 Eur.