fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

VIII KVIETIMAS – SAVA 5

VIII KVIETIMAS – SAVA 5

Kvietimas galiojo nuo 2019-02-11 iki 2019-03-18.

Paprastas kvietimas teikti vietos projektus Nr. 8 pagal vietos plėtros strategijos priemonę „Bendradarbiavimas ir gebėjimų ugdymas, kultūrinės ir jaunimo veiklos skatinimas“, Nr.  LEADER-19.2-SAVA-5.

  • Paprastas kvietimas teikti vietos projektus Nr. 8 (kvietimas)

Finansavimo sąlygų aprašas (FSA);

1 priedas Vietos projekto paraiškos forma;

2 priedas Jungtinės veiklos sutarties forma;

3 priedas Savanorisko darbo apskaitos lentelė.

Bendra kvietimo teikti vietos projektus suma yra 49 042,00  Eur iš EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.