fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Narystė asociacijoje

Narystė asociacijoje

 

Naujų narių priėmimą vykdo Asociacijos visuotinis narių susirinkimas, o laikotarpiu tarp visuotinių narių susirinkimo – Asociacijos taryba.

Asociacija užtikrina lanksčią, atvirą ir nediskriminuojančią narių priėmimo tvarką. Asociacijos nariais gali būti juridiniai asmenys,                                                                            veikiantys Zarasų – Visagino regiono VVG teritorijoje ir fiziniai asmenys, deklaravę gyvenamąją vietą VVG teritorijoje (išskyrus Savivaldybių centrus).

Norėdamas tapti Asociacijos nariu juridinis asmuo pateikia:

  • prašymą raštu tapti Asociacijos nariu;
  • juridinio nario sprendimą dėl stojimo į Asociaciją ir įgaliojimą atstovauti.
  • juridinio asmens įstatų kopiją.

Norėdamas tapti Asociacijos nariu fizinis asmuo pateikia prašymą ir gyvenamąją vietovę deklaruojantį dokumentą.

Asociacijos nariu tampama iš karto po Asociacijos visuotinio narių susirinkimo teigiamo sprendimo arba Asociacijos tarybos teigiamo sprendimo.

Narys laikomas išstojęs iš Asociacijos, kai jo prašymas ir juridinio nario sprendimas dėl išstojimo iš Asociacijos yra patvirtinamas                                                                            Visuotiniame susirinkime ar Asociacijos taryboje.

Asociacijos narys gali būti pašalintas iš Asociacijos Visuotinio narių susirinkimo sprendimu, Tarybos, asociacijos pirmininko siūlymu, jeigu:

  • sistemingai nesilaiko Asociacijos įstatų, vidaus veiklos dokumentų nuostatų;
  • be pateisinamos priežasties nesumoka stojamojo įnašo ar nario mokesčio ilgiau kaip 90 dienų nuo įnašo ar mokesčio mokėjimo termino pabaigos;
  • sistemingai vykdo Asociacijos tikslams prieštaraujančią veiklą.

Iš Asociacijos pašalintiems nariams jų sumokėti nario įnašai, nario mokesčiai ir kitaip Asociacijos nuosavybėn perduotos lėšos ir turtas negrąžinami.

Stojamųjų įnašų bei nario mokesčių dydį ir mokėjimo tvarką nustato Visuotinis narių susirinkimas.

Šiuo metu galioja patvirtintas 15 Eur stojamasis nario mokestis ir 10 Eur metinis nario mokestis.

Nario mokestį galite pervesti šiais rekvizitais:

Gavėjas: Zarasų-Visagino regiono vietos veiklos grupė,
Kodas: 303535922
Atsiskaitomoji sąskaita: LT945014400014003093.
Mokėjimo paskirtyje nurodykite mokate stojamąjį, ar nario mokestį ir už kuriuos metus.