fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

XIII KVIETIMAS – SAVA 6-1

XIII KVIETIMAS – SAVA 6-1

PAPRASTO KVIETIMO TEIKTI VIETOS PROJEKTUS NR. 13 DOKUMENTACIJA

Kvietimas galioja nuo 2019-12-16 iki 2020-02-14

Vietos plėtros strategijos (toliau – VPS) priemonės „Žemės ūkio produkcijos perdirbimas, paslaugų ir vietos produktų kūrimas“  Nr. LEADER -19.2-SAVA-6 veiklos srities „Žemės ūkio produkcijos perdirbimas“ Nr.  LEADER-19.2-SAVA-6-1 vietos projektai

Finansavimo sąlygų aprašas (FSA);

1 priedas „Vietos projekto paraiškos forma„;

2 priedas „Verslo plano forma“;

3 priedas „Vienos įmonės deklaracija“;

4 priedas „Smulkiojo ir vidutinio verslo deklaracija“.