fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

VII KVIETIMAS – SAVA 2

VII KVIETIMAS – SAVA 2

Kvietimas galiojo iki 2018-12-17

Paprastas kvietimas teikti žvejybos ir akvakultūros  vietos projektus pagal dvisektorės vietos plėtros strategijos „Zarasų – Visagino regiono dvisektorė  vietos plėtros strategija, Zarasų – Visagino regionas, 2014-2020“ (toliau – VPS) priemonę  „Sąlygų rekreacinei žvejybai sudarymas ir gerinimas“ Nr. BIVP-AKVA-SAVA-2.

Paprastas kvietimas teikti vietos projektus Nr. 7 (kvietimas);

Finansinių sąlygų aprašas (FSA);

1 priedas Vietos projekto paraiškos forma;

2 priedas  Jungtines veiklos sutarties forma;

3 priedas Vienos įmonės deklaracija.