fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

VI KVIETIMAS – SAVA 3

VI KVIETIMAS – SAVA 3

Kvietimas galiojo iki 2018-08-27.

Paprastas kvietimas teikti vietos projektus Nr. 6 pagal vietos plėtros strategijos VPS priemonę  „Žuvininkystės regiono verslo sektoriaus stiprinimas“,

Nr. BIVP-AKVA-SAVA-3

  • Paprastas kvietimas teikti vietos projektus Nr. 6 (kvietimas);

Finansavimo sąlygų aprašas (FSA);

1 priedas Vietos projekto paraiška;

2 priedas Verslo plano forma;

3 priedas Vienos įmonės deklaracija;

4 priedas Smulkiojo ir vidutinio verslo deklaracija.

Bendra kvietimo teikti vietos projektus suma yra 176 062,00 Eur iš EJRŽF ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.