fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

XXII KVIETIMAS – AKVA-SAVA- 3

XXII KVIETIMAS – AKVA-SAVA- 3

PAPRASTO KVIETIMO TEIKTI VIETOS PROJEKTUS NR. 22 DOKUMENTACIJA

Paprastas kvietimas teikti žvejybos ir akvakultūros  vietos projektus pagal VPS priemonę  

VPS priemonę  „Žuvininkystės regiono verslo sektoriaus stiprinimas“, Nr. BIVP-AKVA-SAVA-3

Kvietimas teikti paraiškas galiojo nuo 2021-12-15 iki 2022-02-03.

 

Paprastas kvietimas teikti vietos projektus Nr. 22 (kvietimas);

Finansavimo sąlygų aprašas (aktuali redakcija nuo 2023-06-12).

Finansinių sąlygų aprašas (aktuali redakcija nuo 2022-03-04 );

Finansinių sąlygų aprašas (FSA);

1 priedas Vietos projekto paraiškos forma;

2 priedas  Verslo plano forma;

3 priedas Vienos įmonės deklaracija.

4 priedas Smulkiojo ir vidutinio verslo deklaracija.