fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

XX KVIETIMAS – BIVP-AKVA-SAVA 4

XX KVIETIMAS – BIVP-AKVA-SAVA 4

Kvietimas galioja nuo 2021-02-26 iki 2021-04-12.

Paprastas kvietimas teikti vietos projektus Nr. 20 pagal vietos plėtros strategijos priemonę „Žuvininkystės regiono NVO ekonominio gyvybingumo skatinimas“ Nr. BIVP-AKVA-SAVA-4

Finansavimo sąlygų aprašas (aktuali redakcija nuo 2023-06-12).

 

Finansavimo sąlygų aprašas (FSA);

1 priedas Vietos projekto paraiškos forma;

2 priedas Verslo plano forma;

3 priedas Jungtinės veiklos sutarties forma.

 

Bendra kvietimo teikti vietos projektus suma yra 91 356,00 Eur iš EJRŽF ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.