fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

XXIV KVIETIMO VERTINIMAS

XXIV KVIETIMO VERTINIMAS

2022 m. balandžio 4 d., pasibaigus XXIV-ojo kvietimo pagal VPS priemonę „Bendradarbiavimas ir gebėjimų ugdymas, kultūrinės ir jaunimo veiklos skatinimas“, Nr.  LEADER-19.2-SAVA-5, paraiškų surinkimo laikui, buvo gauta 1 vietos projekto paraiška. 

Teikiame susipažinimui vietos projekto paraiškų registravimo žurnalą.