fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

IV KVIETIMAS – LEADER-19.2-7.2

IV KVIETIMAS – LEADER-19.2-7.2

Kvietimas galiojo iki 2018-05-03


PAPRASTO KVIETIMO TEIKTI VIETOS PROJEKTUS NR. IV DOKUMENTACIJA

Vietos plėtros strategijos (toliau – VPS) priemonės „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą (reglamentuoja KPP)“, 

Nr. LEADER-19.2-7.2 vietos projektai

Finansavimo sąlygų aprašas (FSA);

1 priedas Vietos projekto paraiškos forma;

2 priedas Jungtinės veiklos sutarties forma;

3 priedas Vienos įmonės deklaracija.