fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

I KVIETIMO VERTINIMAS

I KVIETIMO VERTINIMAS

 • 2018 m. vasario 2 d., pasibaigus I kvietimo paraiškų surinkimo laikui, buvo gautos aštuonios vietos projektų paraiškos. Teikiame susipažinimui vietos projekto paraiškų registravimo žurnalą.
 • 2018 m. vasario 9 d. baigtas I kvietimo vietos projektų paraiškų pridėtinės vertės (kokybės) vertinimas, kurio metu nustatyta, kad visi pateikti vietos projektai surinko ne mažiau, kaip 60 balų. Teikiame susipažinimui vietos projektų paraiškų, surinkusių ne mažiau kaip 60 balų, sąrašą. 
 • 2018 m. kovo 29 d. VšĮ „Inovatorių slėnis” atsiėmė pateiktą vietos projektą ir jis toliau administruotas nebuvo. 
 •  2018 m. balandžio 12 d.  baigtas I kvietimo vietos projektų paraiškų preliminaraus išlaidų tinkamumo vertinimas, kurio metu vertintojai nustatė, kad visos vietos projektų idėjas galima  pripažinti sukuriančiomis pakankamą pridėtinę vertę siekiant „Zarasų – Visagino regiono dvisektorės  vietos plėtros strategijos“ (toliau – VPS) tikslų už pagrįstą kainą ir galėtų būti finansuojama iš paramos VPS įgyvendinti, jeigu bus išpildytos visos patvirtintame Vietos projektų finansavimo sąlygų apraše nurodytos tinkamumo finansuoti sąlygos.

  Preliminaraus išlaidų tinkamumo vertinimo metu vietos projekto paraiškos vertintojai pateikė išvadą, kad pateikti vietos projektai gali būti finansuotini iš VPS įgyvendinimui skirtų lėšų ir rekomendavo vietos projektą teikti tolesniam tinkamumo skirti paramą vertinimui.

  INFORMACIJA APIE VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKŲ ATRANKOS VERTINIMO REZULTATUS

 • 2018 m. gegužės 21 d.  vyko Zarasų-Visagino regiono vietos veiklos grupės  vietos projektų atrankos komiteto posėdis (toliau – PAK) (protokolą ir nutariamąją dalį rasite čia), kurio metu PAK nariai nusprendė pritarti visiems įvertintiems vietos projektams ir rekomendavo juos perduoti į kitą vertinimo etapą Nacionalinėje mokėjimo agentūroje (toliau – Agentūra).
 • 2018 m. gegužės 24 d. vietos projektų paraiškų bylų kopijos buvo perduotos Agentūros Utenos teritoriniam administravimo skyriui.
 • 2019 m. vasario 20 d. Agentūros PAK posėdyje buvo patvirtinta paskutinė pirmojo kvietimo vietos projekto paraiška. Su Agentūros PAK posėdžio sprendimais galite susipažinti čia.
 • 2019 m. balandžio 8 d. pasirašyta šeštoji iš septynių pirmojo kvietimo vietos projekto paraiškų, kurių įgyvendinimui Agentūros PAK posėdžiuose nutarta skirti finansavimą.