fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

VVG misija ir vizija

VVG misija ir vizija

Zarasų – Visagino regiono VVG misija

 

Sutelkti kaimo žmones, socialinius partnerius strategijai įgyvendinti; organizuoti, koordinuoti strategijos įgyvendinimo eigą ir vykdyti monitoringą; prisidėti ieškant plėtrai būtinų finansavimo šaltinių, pritraukiant privačių ir kitų fondų lėšas; profesionaliai vykdyti vietos veiklos grupei priskirtas funkcijas.

 

 

Zarasų – Visagino regiono VVG vizija iki 2023 metų

 

Zarasų – Visagino regionas – patraukli erdvė darbui, gyvenimui ir poilsiui su išplėtota ekonomine ir socialine infrastruktūra, bendradarbiaujančių ir iniciatyvių žmonių bendruomene, sveika aplinka ir gražiu kraštovaizdžiu. Žemės ūkio produktų gamyba, žuvininkystė ir akvakultūra bei diversifikuoti kaimo verslai racionaliai naudoja ir gausina gamtos išteklius, tausoja aplinką, nes yra įdiegtos pažangios technologijos ir inovacijos. Jaunimas nori čia gyventi ir dirbti, bendradarbiauti ir mokytis.