fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

PARAIŠKŲ REGISTRAVIMAS, VERTINIMAS

PARAIŠKŲ REGISTRAVIMAS, VERTINIMAS

1-asis kvietimas

Registracija

Kvietimas teikti mokymų projektų paraiškas galiojo nuo 2024 m. balandžio 8 d. iki gegužės 9 d.

Zarasų – Visagino regiono vietos veiklos grupė (toliau – VVG) informuoja apie 1-ojo kvietimo pagal „Zarasų – Visagino regiono 2023 – 2029 m. vietos plėtros strategijos“ priemonę „Verslumo ir užimtumo mokymai, siekiant socialinės integracijos, skurdo mažinimo ir užimtumo didinimo“ (Nr. ZARA-LEADER-20VVG-10-06) galiojimo metu užregistruotas mokymų vietos projektų paraiškas.

Teikiame susipažinimui vietos projekto paraiškų registrą.

Gautos vietos projektų paraiškos persiųstos Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos.

VVG administracija atliks pridėtinės vertės (kokybės) vertinimą ir vertinimo rezultatai bus perduoti tvirtinti VVG projektų atrankos komiteto posėdžiui. Šiam vertinimo etapui numatoma 20 d. d.

Vertinimas

1-ojo kvietimo metu gautų paraiškų atrankos vertinimas buvo svarstomas 2024 m. gegužės 28 d. vykusiame Vietos projektų atrankos komiteto posėdyje. Su posėdžio metu priimtais sprendimais (protokolo nutariamąja dalimi) galite susipažinti:  https://zarasaivvg.lt/veiklos-dokumentai/susirinkimu-protokolai/atrankos-komiteto-posedziu-protokolai/

Paraiškų pirmumo eilė: