fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

XVI KVIETIMAS – LEADER-19.2-7.2

XVI KVIETIMAS – LEADER-19.2-7.2


PAPRASTO KVIETIMO TEIKTI VIETOS PROJEKTUS NR. XVI DOKUMENTACIJA

Kvietimas teikti paraiškas galioja nuo 2020-04-21 iki 2020-05-29

Vietos plėtros strategijos (toliau – VPS) priemonės „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą (reglamentuoja KPP)“, 

Nr. LEADER-19.2-7.2 vietos projektai

 

Finansavimo sąlygų aprašas (aktuali redakcija nuo 2023-02-07).

Finansavimo sąlygų aprašas (aktuali redakcija nuo 2021-03-03).

 

Finansavimo sąlygų aprašas (FSA);;

1 priedas Vietos projekto paraiškos forma;

2 priedas Jungtinės veiklos sutarties forma;

3 priedas „Vienos įmonės deklaracija”;

4 priedas „Smulkiojo ir vidutinio verslo deklaracija“.