fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

XI KVIETIMO VERTINIMAS

XI KVIETIMO VERTINIMAS

2019 m. spalio 14 d., pasibaigus XI-ojo kvietimo paraiškų surinkimo laikui, buvo gautos trys vietos projektų paraiškos. Teikiame susipažinimui vietos projekto paraiškų registravimo žurnalą.