fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

VIII KVIETIMO VERTINIMAS

VIII KVIETIMO VERTINIMAS

2019 m. kovo 19 d., pasibaigus kvietimo galiojimo laikui, užregistruotos keturios paraiškos (paraiškų registravimo žurnalas).

2019 m. balandžio 19 d. vyko Zarasų-Visagino regiono vietos veiklos grupės vietos projektų atrankos komiteto posėdis (toliau – PAK) vykdant rašytinę sprendimų priėmimo procedūrą, kurio metu svarstyta dėl VII-ojo kvietimo vietos projektų paraiškų pridėtinės vertės (kokybės) vertinimo rezultatų. PAK sprendimu visos vietos projektų paraiškos turi būti perduodamos į kitą vertinimo etapą. Su atrankos komiteto posėdžių protokolais galite susipažinti čia.

Šiuo metu atliekamas vietos projekto išlaidų tinkamumo vertinimas.