fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

ŠAUKIAMAS TARYBOS POSĖDIS (RAŠYTINĖ SPRENDIMŲ PRIĖMIMO PROCEDŪRA)

ŠAUKIAMAS TARYBOS POSĖDIS (RAŠYTINĖ SPRENDIMŲ PRIĖMIMO PROCEDŪRA)

Vadovaujantis  2020 m. spalio 26 d.  Zarasų – Visagino regiono VVG tarybos posėdyje (protokolas Nr.7) patvirtintu darbo reglamento 28 p., VVG Tarybos pirmininkė inicijuoja rašytinę sprendimo priėmimo procedūrą žemiau pateiktu ir Tarybos kompetencijai priskirtu klausimu:

  1. 30-iojo kvietimo pagal VPS priemonės „Žemės ūkio produkcijos perdirbimas, paslaugų ir vietos produktų kūrimas“ veiklos sritį „Paslaugų ir vietos produktų kūrimas“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-6-2 dokumentacijos tvirtinimas.

Vadovaujantis Vietos projektų administravimo taisyklių 48 punktu kvietimo dokumentacija su Nacionaline mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos suderinta.

Tarybos nariams dokumentacija išsiųsta asmeniškai.

Pasirašytus ir skenuotus tarybos nario balsavimo lapus Tarybos narių prašome atsiųsti iki  2023 m. lapkričio 13 d., el. paštu julija.vvg@gmail.com, arba pristatyti į Zarasų-Visagino regiono VVG būstinę adresu Sėlių a. 22, 327 kab., Zarasai.