fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

POKYČIAI VVG TARYBOJE

POKYČIAI VVG TARYBOJE

2021 m. lapkričio 9 d. vykusiame Zarasų-Visagino reginio vietos veiklos grupės (VVG), vienijančios 52 asociacijos narius, visuotiniame susirinkime buvo atnaujinta vietos veiklos grupės Kolegialaus valdymo organo – Tarybos sudėtis. Pakeitimus sąlygojo Nacionalinės mokėjimo agentūros pastabos dėl Kolegialaus organo sudėties, t.y. 2016 m. balandžio 25 d., vertinant pateiktą Vietos plėtros strategiją (VPS), už kriterijų „Jaunų žmonių įtraukimas į VVG sprendimų priėmimo procesus…>“ VVG buvo suteikta 10 kokybės balų, nes VPS pateikimo metu 2015 –aisiais metais, jauni žmonės (nuo 18 iki 40 m.) sudarė 38,46 proc. visų valdymo organo narių. Pastaruoju metu Kolegialiame valdymo organe buvo 3 nariai iki 40 metų amžiaus (23,08 proc.).

VVG taryboje nevyriausybinių organizacijų sektorių atstovaus Audronė Kačiulienė, Egidijus Bukelskis, Aliona Liachovič, Virginija Čižauskaitė, Agnė Barkė, Artūras Purvinskas, verslo sektorių – Jaunius Ledzinskas, Sergejus Miasnikovas, Algirdas Šiukčius, Rasa Pacenkienė, o vietos valdžios sektorių – Gediminas Gaidamavičius, Deimanė Rybakovaitė ir Sergejus Kotovas.

Nuoširdžiai dėkojame buvusiems Tarybos nariams – Genovaitei Sarokinai ir Sauliui Valiūnui už kompetenciją ir aktyvų dalyvavimą VVG tarybos darbe.

 VVG laukia nauji iššūkiai – sėkmingas strategijos įgyvendinimas ir naujo laikotarpio strategijos rengimas.