fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

VYKS MOKYMAI SOCIALINĖ INFRASTRUKTŪRA IR SUMANŪS SOCIALINIŲ PROBLEMŲ SPRENDIMAI

VYKS MOKYMAI SOCIALINĖ INFRASTRUKTŪRA IR SUMANŪS SOCIALINIŲ PROBLEMŲ SPRENDIMAI

Įgyvendinant teritorinio bendradarbiavimo projektą „Sąveikos lauku – sumanumo link“  NR. 44TT-KA-21-2-06246-PR001, 2022 m. lapkričio 21 d. nuo 8.20 iki 15.45 val. vyks nuotoliniai  mokymai „Socialinė infrastruktūra ir sumanūs socialinių problemų sprendimai”.

Lektorės:  prof. Vilma Atkočiūnienė, dr. Aistė Čapienė, dr. Gintarė Vaznonienė. 

Mokymai vyks Microsoft Teams elektroninėje platformoje.

Prisijungimo nuoroda: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzUxZmYwOTItMGRhMS00ZTg2LTkxOGUtOWZkYWE0ZDgyOGIz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2210701389-4f5b-4078-baea-209e39c6210e%22%2c%22Oid%22%3a%221651ff63-a6d5-4b73-8212-d94e57f79cac%22%7d