fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

ŠAUKIAMAS TARYBOS POSĖDIS (RAŠYTINĖ SPRENDIMŲ PRIĖMIMO PROCEDŪRA)

ŠAUKIAMAS TARYBOS POSĖDIS (RAŠYTINĖ SPRENDIMŲ PRIĖMIMO PROCEDŪRA)

Vadovaujantis Zarasų – Visagino regiono vietos veiklos grupės (toliau – VVG) tarybos posėdyje patvirtinto darbo reglamento 28 punktu, VVG Tarybos pirmininkė inicijuoja rašytinę sprendimo priėmimo procedūrą žemiau pateiktu ir Tarybos kompetencijai priskirtu klausimu:

  1. Dėl 1-ojo kvietimo pagal „Zarasų – Visagino regiono 2023 – 2029 m. vietos plėtros strategijos“ priemonę „Verslumo ir užimtumo mokymai, siekiant socialinės integracijos, skurdo mažinimo ir užimtumo didinimo“ (ZARA-LEADER-20VVG-10-06) dokumentacijos tvirtinimo.

Vadovaujantis Vietos projektų administravimo taisyklių 40 punktu kvietimo dokumentacija su Nacionaline mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos suderinta.

Tarybos nariams dokumentacija išsiųsta el. paštu.

Pasirašytus ir skenuotus tarybos nario balsavimo lapus prašome atsiųsti iki 2024 m. kovo 27 d. (imtinai), el. paštu julija.vvg@gmail.com arba pristatyti į Zarasų-Visagino regiono VVG būstinę adresu Sėlių a. 22, 327 kab., Zarasai.