fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

KVIEČIAMAS VISUOTINIS NARIŲ SUSIRINKIMAS (NUOTOLINIU BŪDU)

KVIEČIAMAS VISUOTINIS NARIŲ SUSIRINKIMAS (NUOTOLINIU BŪDU)

Informuojame, kad š. m. rugsėjo 29 d. (penktadienį), 10 val., kviečiamas Zarasų – Visagino regiono vietos veiklos grupės (toliau –  VVG) visuotinis narių susirinkimas
Vadovaujantis VVG įstatų 7.15 punktu, VVG visuotinis narių susirinkimas organizuojamas nuotoliniu būdu elektroninių ryšių priemonėmis. 

Darbotvarkė:

  1. Dėl Zarasų – Visagino regiono vietos veiklos grupės Vietos plėtros strategijos „Zarasų – Visagino regionas 2014 – 2020 m.“ paramos lėšų ir dydžių perskirstymo VPS priemonėse.
  2. Kiti klausimai.

Vadovaujantis VVG įstatų 7.16 punktu, kai VVG narys ar nario įgaliotas atstovas, negali dalyvauti Visuotiniame narių susirinkime, savo sprendimą ar balsavimo biuletenį darbotvarkės klausimais, pasirašytą elektroniniu parašu, gali pateikti ne vėliau kaip vieną darbo dieną iki susirinkimo dienos elektroninio pašto pranešimu.

Zarasų-Visagino regiono vietos veiklos grupės nariai apie šaukiamą visuotinį narių susirinkimą informuoti elektroniniu paštu, išsiunčiant susirinkimo nuorodą, prisijungimui per ZOOM programą.