fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

VYKO VIETOS VEIKLOS GRUPIŲ TINKLO VALDYBOS POSĖDIS

VYKO VIETOS VEIKLOS GRUPIŲ TINKLO VALDYBOS POSĖDIS

Vakar Rokuose, Kauno r. vykusioje Vietos veiklos grupių tinklo valdybos narių diskusijoje dėl tinklo veiklos strategijos atnaujinimo buvo diskutuota dėl Tinklo vizijos, misijos atnaujinimo, veiklos prioritetų, tikslų nustatymo. Toliau valdyba šį darbą tęs elektroniniu būdu. Galutinis variantas bus pristatytas visiems tinklo nariams diskusijai, o suderinus galutinę redakciją – bus teikiama Visuotiniam narių susirinkimui tvirtinti. Taip pat aptartos Tinklo įstatų keitimo pagrindinės gairės.

Valdybos posėdyje patvirtinta veiklos ataskaita už 2019 m., kuri bus teikiama Visuotiniam narių susirinkimui tvirtinti.